ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ก.ค.57 นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 30 คน เข้าพบนางสาวประพีร์  อังกินันทน์ รักษาราชการผู้ว่า สตง. เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสลากฯ ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายการเมือง ขาดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยเฉพาะในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ทั้งนี้ นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา รองผู้ว่าการ สตง. เป็นผู้รับเรื่องแทน นายธนากร กล่าวว่า ภาคประชาชนต้องการให้ สตง.ทำความจริงให้ปรากฎ เพราะจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากฯ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุมัติใช้เงินของกองสลากฯ อยู่ 3ประการ คือ กองสลากไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินบริจาคหรือสนับสนุนจากกองสลากเลย ฉะนั้น จึงเป็นช่องโหว่ว่าผู้ขอเงินจากกองสลากจะเป็นใครก็ได้ทั้งบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ, กองสลากไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะถึงชื่อหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่ได้รับเงิน วงเงิน และระยะเวลาที่ได้รับ แตกต่างจากของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ซึ่งมีองค์กรทำหน้าที่จัดสรรเงินจากการขายสลากให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ จะมีประกาศรายละเอียดของผู้รับเงินทางเว็บไซต์เป็นประจำ และที่ผ่านมากองสลากไม่มีกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินของผู้รับเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอมาหรือไม่ รวมทั้งการมีการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมตามโครงการที่ขอมา ก็เพิ่งจะมีเมื่อเดือนต.ค.54 เท่านั้น “ข้อห่วงใยดังกล่าว เครือข่ายภาคประชาชน จึงขอให้ สตง. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสลากฯ โดยเฉพาะในอำนาจของผู้อำนวยการ ว่ามีความโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล  และมีความเชื่อมโยงกับฐานทางการเมืองของพรรคการเมืองใดๆหรือไม่ และขอให้ตรวจสอบกลไกการทำงานของสำนักงานสลากฯ ที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้เลย  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผลประโยชน์มหาศาลตกอยู่กับนายหน้าที่เป็นเสือนอนกิน” ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชน ขอให้กำลังใจ สตง.ในการทำความจริงให้ปรากฏต่อสังคม เพื่อพิสูจน์ข้อครหาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกภาคสังคมตั้งคำถามมานาน ในเรื่องความไม่โปร่งใส การเอื้อกับฝ่ายการเมือง และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและหากการตรวจสอบพบว่ามีมูลความผิดตามกฎหมาย ขอให้ สตง.ส่งเรื่องผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ทางคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยด่วน อย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯได้เปิดการณรงค์ให้ ปฏิรูปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผ่าน  www.change.org/lotteryreform ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก และร่วมลงชื่อกว่า 15,000 คนในเวลาไม่ถึงสัปดาห์  โดยทางเครือข่ายฯจะรวบรวมรายชื่อให้มากที่สุด เพื่อยื่นให้กับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องต่อไป น.ส.พวงชมนาถ กล่าวว่า สตง.จะรับไว้พิจารณา เพราะเรื่องปัญหาสลากถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ให้ความสำคัญ และหลังจากนี้จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)เพื่อพิจารณาเรียกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จากนั้นหากพบว่ามีหลักฐานชี้มูลความผิด จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างไรก็ตาม คาดว่าใน 1 เดือนจากนี้จะมีความคืบหน้า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยื่น สตง.สอบการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานสลากฯ

Posts related