นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 – 22 พ.ย. นี้ คณะนักธุรกิจ และนักลงทุนจากเมืองสำคัญของประเทศญี่ปุ่น เช่น เมืองโอตะ มิเอะ ฟูกูชิมะ โทคุชิมะ และโอซากา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวม 50 บริษัท จะเดินทางเข้ามาศึกษาลู่ทาง และโอกาสการลงทุนในไทย พร้อมกับร่วมงานมหกรรมแสดงเครื่องจักรสินค้า และเทคโนยีและโลหการ (เมทัลเล็กซ์) 2013 จัดขึ้นที่ไบเทค บางนา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่น ที่มีต่อไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บีโอไอ จะร่วมกับองค์การส่งเสริมการลงทุนแห่งเมืองโอตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่าง คณะนักลงทุนจากเมืองโอตะ และเมืองมิเอะ จำนวน 18 บริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับนักธุรกิจไทย และจังหวัดโอซากา ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากโอซากา ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักรและแม่พิมพ์ หารือร่วมกับผู้ประกอบการไทย ในการส่งเสริมการค้า การลงทุนร่วมกันในอนาคต “ปัจจุบันนักธุรกิจเอสเอ็มอีญี่ปุ่นที่มีศักยภาพเริ่มให้ความสนใจออกไปลงทุนนอกประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในไทย ตั้งแต่เดือนม.ค-ต.ค. 56 มีเอสเอ็มอีจากญี่ปุ่นยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนแล้ว 351 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 19,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อป้อนความต้องการของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยุ่นขนทัพบุกหาลู่ทางลงทุนไทย

Posts related