รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองยังปิดกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนำโซ่พร้อมกุญแจคล้องและล็อกประตูปิดทางเข้า-ออกทั้งหมด และยังไม่มีข้าราชการมาทำงาน มีเพียงการ์ดกลุ่มผู้ชุมนุมเฝ้าประตูทางเข้าออก เพื่อเปิด-ปิดประตูร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำกระทรวง ที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยภายในอาคารเท่านั้น นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดและสื่อมวลชนให้รับทราบว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมบางส่วนได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 9 ชั้น 4 ผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ สามารถส่งเอกสาร และยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ได้ตามสถานที่ดังกล่าว หรือโทรศัพท์ และโทรสาร 0 2271 8888 ต่อ 9401

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ย้ายที่ทำการชั่วคราว

Posts related