นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องการพัฒนาแนวร่วมขนส่งอาเซียน อนาคตเส้นทางขนส่งไทยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหรือรถบรรทุกของไทยมากถึง 11,200 ราย ที่ยังไม่มีความพร้อมแข่งขันต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 หรือคิดเป็น 80% ของจำนวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด 14,000 ราย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเอสเอ็มอี ที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุนและต้นทุนการขนส่ง ส่วนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันมีเพียง 20%  หรือประมาณ 2,800 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีเงินทุน และจำนวนรถมาก ซึ่งปัจจุบันหลายบริษัทได้เข้าไปให้บริการขนส่งสินค้าในตลาดอาเซียนแล้วด้วย ดังนั้น กรมฯ กำลังเร่งพัฒนาศักยภาพสร้างการแข่งขันให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกไทย โดยได้จัดทำความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งร่วมกับประเทศมาเลซีย และพม่า รวมทั้งเตรียมหารือกับกระทรวงคมนาคมของประเทศกัมพูชา เพื่อขยายโควต้าปริมาณรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างกันให้มากขึ้น  โดยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถขยายโควต้าการขนส่งเพิ่มขึ้นจากวันละ 40 เที่ยว เป็นวันละ 500 เที่ยว นายวัฒนา กล่าวว่า จากการประเมินสภาพตลาดการประกอบการขนส่งสินค้าในตลาดอาเซียน เบื้องต้นพบว่าประเทศลาวเป็นตลาดที่มีโอกาสดีมากสุดสำหรับผู้ประกอบการขนส่งไทย เนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดเสรีการขนส่งสินค้าโดยไม่มีการจำกัดปริมาณเที่ยววิ่งผ่านแดนระหว่างกัน ทำให้ผู้สามารถเข้าไปประกอบการได้ง่าย อีกทั้งการเดินทางยังสะดวกมากขึ้น ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ และยังสามารถขนส่งสินค้าไปยังตอนใต้ของประเทศจีนได้ด้วย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถบรรทุกไทยไม่พร้อมแข่งขันหลังเปิดเออีซี

Posts related