นางภัทรวดีกล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำหรือรถร่วมขสมก.กำลังได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองมีรายได้ค่าบริการลดลงอย่างมากหลังจากระยะหลังมีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการลดลงทำให้ต้องลดจำนวนเที่ยววิ่งลงและกระทบต่อรายได้ดังนั้นจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการเป็นการด่วน  “ปกติไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองรถโดยสารร่วมบริการขสมก.ก็มีต้นทุนให้บริการที่สูงอยู่แล้วเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นก็ยิ่งทำให้จำนวนผู้โดยสารและรายได้ลดลงมากไปอีกโดยยืนยันว่าการออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ได้อิงกับเรื่องการเมืองและไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดเพราะการชุมนุมเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่บริษัทก็ต้องการดำเนินธุรกิจต่อไปได้เท่านั้นเองโดยปัจจุบันสมาคมมีรถที่ให้บริการรวมกันประมาณ2,000คันทุกรายมีปัญหาเหมือนกันหมดดังนั้นหากมีช่องทางไหนที่พอจะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอเรียกร้องให้พิจารณาช่วยเหลือด้วย” ทั้งนี้รถร่วมบริการขสมก.ในบางเส้นทางไม่ได้วิ่งเต็มศักยภาพเหมือนปกติเพราะพนักงานขับรถบางคนก็ไม่อยากขับเข้าไปในเส้นทางที่มีความวุ่นวายหรือไม่สามารถวิ่งให้บริการได้จึงทำให้รถที่ให้บริการในบางเส้นทางลดลงไปด้วยยกตัวอย่าง ปกติในบางเส้นทางจะมีรถให้บริการประมาณ 30คันแต่ตอนนี้ลดลงเหลือ 15คันทำให้ยอดรายได้โดยรวมหายไปเป็นจำนวนมากถึงแม้ในบางเที่ยวจะมีผู้โดยสารใช้บริการเต็มคันรถเพราะเที่ยววิ่งลดลงจึงมีจำนวนผู้โดยสารรออยู่ป้ายรถเมล์มากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วรายได้โดยรวมถือว่าแย่มาก นายฉัตรไชยภู่อารีย์ประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด4เอกชนกรุงเทพฯหรือรถสองแถวและรถเมล์ขนาดเล็กกล่าวว่า ทางชมรมมีรถให้บริการประมาณ2,000คันเช่นเดียวกันโดยยืนว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นผู้ประกอบการทุกรายได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้โดยสารลดลงประมาณ20%ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นจริงก็ไม่ต้องการออกจากบ้านหรือเดินทางไปไหนในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้จึงขอวิงวอนให้ปัญหาการเมืองยุติลงโดยเร็วขอให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันจะเป็นเรื่องที่ส่งผลดีมากกว่าและให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้โดยในส่วนของผู้ประกอบการรถหมวด4จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผกระทบต่อธุรกิจไปมากกว่านี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถร่วมเซ็งม็อบทำรายได้หด

Posts related