นางภัทราวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หรือรถร่วมบริการ ขสมก. เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้สมาคมฯ จะเข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณา เร่งปฏิรูประบบรถขนส่งสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประกอบกิจการ รวมทั้งให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้รับความไม่เป็นธรรม จากการกำหนดค่าโดยสาร โดยกระทรวงคมนาคม จนรายได้ลดลงอย่างมาก จากนโยบายรถเมล์ฟรีของภาครัฐอีกด้วยสำหรับประเด็นเสนอให้ คสช.พิจารณาแก้ไข คือการเยียวยารายได้ ด้วยการขึ้นค่าโดยสารให้เหมาะสม และสอดคล้องกับต้นทุนการประกอบการที่แท้จริง โดยเสนอขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถร้อน(รถธรรมดา) จาก 8 บาท เป็น 10บาท และรถแอร์(ปรับอากาศ) ขึ้นระยะละ 2 บาท จากปัจจุบันที่เก็บในอัตราระหว่าง 11-22บาท แต่หาก คสช.ยังไม่ให้ขึ้นราคา เพราะต้องดูแลค่าครองชีพแก่ประชาชน คสช.อาจจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการในรูปแบบอื่นแทน เช่น การจ่ายชดเชยค่าโดยสารให้รถร่วมบริการแทน เพื่อลดภาระขาดทุนในการประกอบกิจการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรถร่วมให้บริการได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดกิจการเหมือนปัจจุบันนอกจากนี้ เตรียมเสนอขอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พิจารณารับรถร่วมบริการขสมก. ที่มีอยู่ปัจจุบันทั้งหมด 3,500 คัน เข้าร่วมโครงการรถเมล์ฟรีด้วย เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านรายได้ที่ปรับลดลง จากโครงการรถเมล์ฟรีของรัฐบาลโดยเร่งด่วน โดยเสนอขอรับชดเชยรายได้รถร้อน ในอัตรา 6,000บาทต่อวันต่อคัน และรถแอร์อัตรา 7,500 บาทต่อคันต่อวันซึ่งเป็นอัตราที่ถูกกว่ารายได้ที่รัฐบาลชดเชยให้แก่รถเมล์ขสมก.ในปัจจุบันที่มีอัตราสูงถึง 9,000 บาท ต่อวันต่อคัน“เราวิ่งรถขาดทุนมานาน เพราะเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่ยอมให้ปรับขึ้นราคา และยังดำเนินโครงการรถเมล์ฟรีอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ขึ้นรถร่วม เพราะเสียเงิน ส่งผลกระทบทำให้รถร่วมขาดทุนหนักขึ้น จนปัจจุบันรถร่วม 50% หรือ 1,750 คัน ต้องหยุดวิ่งไปแล้ว เพราะแบกภาระขาดทุนไม่ไหว ส่วนอนาคตยังตอบไม่ได้ว่าจะต้องเลิกกิจการเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหน”รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้ง ว่าจะนำข้อมูลปัญหาเรื่องการขนส่งรถสาธารณะ ประชุมร่วมกับ คสช.เพื่อนำไปแก้ปัญหาจราจรติดขัด การกำหนดค่าโดยสาร รวมถึงการไม่ให้เอาเปรียบ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยจะมีทั้งเรื่องรถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ รวมถึงรถสาธารณะ และปัญหาจุดจอดรถต่าง ๆ ที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย ลงโทษจับปรับ ให้เด็ดขาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน จะเปิดรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการรถสาธารณะเพิ่มด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่า คสช. ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก เข้าหารือถึงแนวทางจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถตู้แท็กซี่ และจักรยาน-ยนต์รับจ้าง โดยให้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ เรื่องอัตราค่าโดยสารที่ต้องเป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสปรับราคา ขูดรีดผู้โดยสาร เช่น กรณีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เรียกเก็บค่าโดยสารแพงในช่วงที่รถติดหนัก หากพบจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้คสช. ยังส่งสัญญาณไม่ให้ปรับค่าโดยสารรถสาธารณะทุกประเภท นอกจากนี้ยังให้สอบถามความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหารวมทั้งทำความเข้าใจถึงการจัดระเบียบจุดจอดรถต่าง ๆ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถร่วม ชง คสช. ขอขึ้นค่ารถเมล์อีก 2 บาท

Posts related