นายพรสุทธิ ทองสาด หัวหน้าสำนักงานปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจจุดตัดทางรถไฟ 2แห่งบริเวณที่หยุดรถทุ่งสีทอง และที่หยุดรถคอกควาย จ.สมุทรสาครว่า ในสัปดาห์นี้ ร.ฟ.ท.จะเสนอเรื่องให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 3,333ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 1,183 จุด โดยแบ่งเป็นงบสำหรับติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ645 แห่ง วงเงิน 2,580 ล้านบาท และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนบริเวณทางลักผ่านอีก 538แห่ง วงเงิน 753.2 ล้านบาท “ในการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมของร.ฟ.ท. ซึ่งดูแลงานสื่อสารของการเดินรถนั้น ระบุว่าในส่วนของการติดตั้งไฟบริเวณทางลักผ่านนั้นหากเป็นไฟสัญญาณที่เปิดตลอดเวลา จะใช้เงินลงทุน จุดละ กว่า 100,000 บาทส่วนไฟที่มีระบบเซนเซอร์และจะกระพริบเตือนเมื่อรถวิ่งผ่านมาจะลงทุนจุดละ 1.4ล้านบาท ขณะที่งบเครื่องกั้นอัตโนมัติจะอยู่ที่จุดละ 4 ล้านบาท”  ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าในการติดตั้งสัญญาณไฟ และระบบเตือนภัยทางลักผ่านรวมถึงเครื่องกั้นอัตโนมัติจะต้องติดตั้งให้เสร็จภายในปี 59 หลังจากปี 58 ร.ฟ.ท.ได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว 508 ล้านบาท เพื่อใช้ติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ 130แห่ง สำหรับหลักการพิจารณาติดตั้งเครื่องกั้นและสัญญาณเตือนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟการรถไฟฯจะพิจารณาและลำดับความสำคัญจากจุดที่ความเสี่ยงก่อน เช่น พิจารณาจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยรวมถึงปริมาณรถที่แล่นผ่านในแต่ละวันจำนวนมากก่อน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟเมื่อปี 57 ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว127 ครั้ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดกับบุคคลนอกพื้นที่ ที่ไม่ชำนาญเส้นทางและไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเชื่อว่าในอนาคตหากมีการติดตั้งเครื่องกั้นและสัญญาณเตือน เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ปัญหาอุบัติเหตุจะลดลง นายสุบรรณ มานะวิทยาการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางน้ำจืด กล่าวว่า ในพื้นที่มีจุดระหว่างทางรถไฟกับถนน4 จุด ซึ่ง อบต.ได้ลงทุนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไม้กระดกและเครื่องกั้นพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของอบต. ซึ่งก็เป็นคนในชุมชน มาทำหน้าที่ใช้เครื่องกั้นเมื่อเวลารถไฟวิ่งผ่าน ซึ่งแม้อบต. จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่ชุมชนได้รับ แต่ยอมรับว่าปัญหาอุบัติเหตุของรถยนต์ที่เกิดบนจุดตัดรถไฟนั้นส่วนใหญ่เป็นคนจากนอกพื้นที่ ที่ไม่ทราบว่ามีทางรถไฟจึงทำให้เกิดอันตรายขึ้นแต่หลังจากมีการทำเครื่องกั้นแล้ว สถิติก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถไฟของบฯวัวหายล้อมคอก

Posts related