นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่สำรวจเส้นทางรถไฟสายใต้ และหารือกับผู้รับเหมาเพื่อสรุปแผนปรับปรุงทางรถไฟสายใต้ให้เสร็จภายในเดือนพ.ค.57 ก่อนจะเริ่มปรับปรุงจริง โดยดูว่ามีพื้นที่ไหนมีจุดเสี่ยง ที่จำเป็นต้องปิดซ่อมแซมใหญ่ หรือจะใช้วิธีทยอยซ่อมแซมในเฉพาะช่วงที่ไม่มีรถไฟวิ่ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนสูงสุด  “แผนเดิมกำหนดว่าหากทยอยซ่อมแซมจะใช้เวลาถึง 3 ปี แต่ ร.ฟ.ท.จะลงไปดูว่าจะซ่อมอย่างไรให้เหมาะสมและเสร็จเร็วกว่ากำหนด หากพบว่ามีเส้นทางเสี่ยงที่ต้องเร่งปรับปรุงก็อาจต้องมีการปิดซ่อม ซึ่งอาจกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการบ้าง แต่ระหว่างนั้นจะจัดหารถโดยสารสำหรับเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ เพราะทราบว่าคนภาคใต้นิยมใช้รถไฟเดินทางมากสุด แต่อย่างไรแล้วหากไม่จำเป็นปิดซ่อมใหญ่ ก็จะใช้วิธีปรับปรุงรางเป็นช่วงๆ ซึ่งข้อดีจะทำให้รถเปิดใช้ได้ตลอด แต่อาจเสร็จช้า”  นายประภัสร์ กล่าวว่า โครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายใต้ ใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท เริ่มต้นจากสถานีหัวหิน ถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส รวมถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งเป็นการจัดจ้าง 6 สัญญา ได้แก่ สัญญาแรกวงเงิน 1,003 ล้านบาท สัญญาสอง 1,945 ล้านบาท สัญญาสาม 2,193 ล้านบาท สัญญา 348 ล้านบาท สัญญาห้า 344 ล้านบาท และสัญญาหก 339 ล้านบาท โดยวิธีการปรับปรุงจะมีทั้งการเสริมดิน เปลี่ยนไม้หมอนจากไม้เป็นคอนกรีต เปลี่ยนรางเดิมขนาด 60-80 ปอนด์ เป็นขนาดมาตรฐาน 100 ปอนด์ ทั้งหมด  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รฟท.เร่งสรุปแผนซ่อมรถไฟสายใต้

Posts related