ที่กระทรวงการคลัง เวลา 10.00 น. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงายว่า นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ได้เดินทางเข้ากระทรวง เพื่อประชุมร่วมกับข้าราชการระดับสูง และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในการวางกรอบการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการแถลงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นอกจากนี้ ยังมีการวางแนวทางการทำงานเรื่องเร่งด่วนให้มีความสอดคล้องกับการทำงานของทาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน อย่างไรก็ตามหลังการประชุมแล้วเสร็จ จะมีการแถลงนโยบายการดำเนินงานภายใต้กรอบ 5 ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล พร้อมวางเป้าหมาย 1 ปีเห็นผล ภายใต้หลักการ “ทำก่อน ทำจริง ทำเร็ว เพื่อความยั่งยืนในอนาคต” อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รมว.คลังหารือราชการ

Posts related