เมื่อเวลา 08.00 น วันนี้ (15 กันยายน)   ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถนนโยธี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่  ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นวันแรกโดยมีนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ  ซึ่งดร.พิเชฐ ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และไหว้ศาลพระภูมิ ที่บริเวณด้านหน้า กรมวิทยาศาสตร์บริการก่อนเข้าห้องทำงาน เพื่อลงนามในหนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จะมีการประชุมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารกระทรวงในเวลา 10.30 น. สำหรับภาพรวมนโยบายการทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์  ดร.พิเชษฐ  กล่าวว่า   รัฐบาลให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 11ด้านของนโยบายของรัฐบาล   คือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญต่อการวิจัยการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย อย่างไรก็ดีการดำเนินงานจะต้องเร่งทำงานให้เสร็จหรือได้มากที่สุดใน 1 ปี ทั้งด้านปฏิรูปประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ  เพื่อไปสู่เป้าหมาย เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  ให้ได้ไม่ต่ำกว่า1 %  ของรายได้ประชาชาติ  หรือ จีดีพี ภายในปี 2558   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รมว.วิทย์เข้ากท.วันแรกพร้อมลุยปฏิรูปเพิ่มงบวิจัย1%ใน1ปี

Posts related