นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือกับนาย ชิเกะคะสุ ซะโตเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ว่าในการเข้าพบของทูตญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นการเข้าพบตามปกติหลังจากที่ รมว.อุตสาหกรรมเข้ารับตำแหน่งซึ่งทางญี่ปุ่นได้แสดงความมั่นใจหลังจากที่ไทยสามารถตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังได้หารือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกว่างๆเพื่อเตรียมที่จะหารืออย่างลงลึกกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น(เมติ) ในวันจันทร์ที่ 22 ก.ย.นี้นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในกรอบกว้างๆของนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะส่งเสริมให้เอสเอ็มอีของญี่ปุ่นขยายการลงทุนเข้ามายังอาเซียนและประเทศไทยนับหมื่นรายซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเอสเอเมอีญี่ปุ่นเหล่านี้จะนำเทคโนโลยีและระบบการบริหารงานใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทย เป็นการกระตุ้นสร้างการแข่งขันทำให้เอสเอ็มอีของไทยปรับตัวเข็มแข็งขึ้นและเชื่อมั่นว่าแม้จะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการไทยก็สามารถปรับตัวแข่งขันได้และภาครัฐยังคงเข้ามาดูแลช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ซึ่งมองว่าหากยิ่งออกมาตรการปกป้องมากเกินไปผู้ประกอบการไทยจะยิ่งอ่อนแอด้านนายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลใหม่ของไทยอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงที่เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองนักธุรกิจญี่ปุ่นจำนวนมากเกิดความกังวลใจแต่หลังจากที่เหตุการณ์ภายในประเทศไทยเข้าสู่ความสงบผู้ประกอบการญี่ปุ่นก็คลายความกังวลใจและพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รมว.อุตฯหารือฑูตญี่ปุ่น

Posts related