วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 11.30 น.ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวภายหลังจากมอบนโยบายกับข้าราชการกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานในสังกัดว่า สิ่งที่เป็นห่วงและต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดการกับเว็บไซต์ไม่เหมาะสมทั้งเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูงฯ ความมั่นคงของชาติ ที่ผิดกับพรบ.คอมฯนั้น ตอนนี้ยังค้างอยู่กว่า 2 หมื่นคดีนอกจากนี้ สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือ ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยต่างๆที่มีหลายหน่วยงานดูแล ซึ่งหน่วยงาน-ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงไอซีที ประกอบด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือตามแต่หน้าที่ของตนเองนายพรชัย กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีจะเร่งจัดสรรงบประมาณที่เหลือกว่า 3.7 พันล้านบาท เกี่ยวกับการให้บริการไวไฟเพื่อการศึกษา ว่า จะดำเนินการอย่างไรเพื่อหนุนภาคการศึกษาให้ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วประเทศฟรีโดยจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินโครงการต่อไปเกิดการบูรณาการร่วมกัน ในส่วนของงบประมาณปี 2557 พบว่า ยังมีหลายหน่วยงานที่ยังเหลืองบประมาณอีกกว่า 40% ที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะต้องจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยหากพบว่าไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ก็ต้องส่งคืนมาส่วนงบประมาณปี 58 ให้รีบเขียนทีโออาร์โดยเร็ว และจะต้องเน้นในเรื่องของความโปรงใสส่วนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องบริหารไม่ให้ขาดทุนหลังจากไม่มีรายได้สัมปทานมือถือโดยมองว่า การควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถือเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำ ส่วนปัญหาที่ซับซ้อนทางกฏหมาย โดยเฉพาะกฏหมายดาวเทียมที่ต้องมีการแก้กฏหมายร่วมกันเพราะกระทรวงไอซีทีจะต้องไปประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ไอทียู เพื่อขอจองพื้นที่ของดาวเทียม ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของใบอนุญาตซึ่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนร่วมกันอีกครั้ง“ยอมรับว่าการแก้กฏหมายเป็นเรื่องที่ยากซึ่งต่อจากนี้กระทรวงไอซีทีและหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการประชุมใหญ่ในวันพุธแรกของทุกเดือนและพุธที่ 3 ของทุกเดือนจะต้องประชุมหัวหน้าส่วนทั้งหมดเพื่อให้งานดำเนินการไปได้โดยเร็วโดยมั่นในว่าจะสามารถแก้ไขกฏหมายที่ซับซ้อนให้ชัดเจนได้ภายใน 2 เดือนต่อจากนี้”นายพรชัย กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รมว.ไอซีที มั่นใจเคลียร์ปมกฏหมายได้ภายใน 2 เดือน

Posts related