นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้เชิญอดีตผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย (ดีดี ) 4 คน เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นในการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของการบินไทย โดยประเด็นที่อดีตกรรมการ การบินไทยเห็นตรงกัน คือ การบินไทยต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสายการบินระดับโลกเข้ามาทำงาน เพื่อวางกลยุทธ์การขายใหม่ ๆ ให้การบินไทย ซึ่งที่ผ่านมาการบินไทย จะใช้รูปแบบการขายเดิม ๆ เป็นการคิดแบบในกรอบ ไม่เคยคิดนอกกรอบ ขณะที่สถานการณ์อุตสาหกรรมการบินเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้นจึงถึงเวลาที่การบินไทยต้องลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนา “จากการศึกษาพบว่าสายการบินที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน เช่น เตอร์กิช แอร์ไลน์ ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากสายการบินที่ประสบความสำเร็จในยุโรปมาร่วมงาน ขณะที่เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ใช้วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเสร็จจากอังกฤษเข้ามาวางแผนการตลาด ซึ่งความสามารถและประสบการณ์ทำงานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความสำคัญ และการบินไทยจำเป็นต้องลงทุน ” สำหรับ 4 ดีดี ที่เข้าร่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ และนายกนก อภิรดี ด้านนายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ อดีตดีดี การบินไทย กล่าวว่า ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การบริหารจัดการและดำเนินงานของการบินไทยในอดีต มีความแตกต่างกับยุคสมัยในปัจจุบันมาก เพราะสมัยก่อนการดำเนินการแบบรัฐวิสากิจเต็มรูปแบบ เพราะมีภาครัฐให้ความช่วยเหลือการบินไทยทุก ๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการบิน เส้นทางการบิน รวมถึงการค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาล แต่ปัจจุบันการบินไทยทำงานบนภาวะการแข่งขันสูง และเสรี ดังนั้นข้อคิดเห็นครั้งนี้อาจนำมาปรับใช้เพียงบางส่วน เพราะยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้มองว่าเมื่อยุคสมัยต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันของธุรกิจเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง การบินไทยควรว่าจ้างบุคคลภายนอก ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน เข้ามาดูแลงาน เพื่อวางกลยุทธ์ด้านการขาย บางส่วนที่ไม่มีความถนัดเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ทันเวลา เพราะในปัจจุบันนี้หลาย ๆสายการบินนานาชาติ ก็มีการว่าจ้างบุคคลจากภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญมาทำงานเช่นกัน แหล่งข่าวจากบริษัทการบินไทย กล่าวว่า วันที่ 13 พ.ย.นี้ การบินไทยจะรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการบินไทยพิจารณา ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดทุนกว่า 7,000 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยมี 16 ประเทศได้ออกประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของตัวเองเดินทางมาไทยแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ระดมสมองดีดีการบินไทยกู้วิกฤติบริษัท

Posts related