นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรมฯและภาคเอกชนมีแผนแผนในการโปรโมตหรือสร้างภาพลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทยให้ต่างชาติรู้จักสินค้ามากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันไทยมีขีดความสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้าหลายรายการที่อยู่ในระดับโลกเช่น ยานยนต์ ที่สามารถผลิตได้ปีละ 2 ล้านคัน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ทั้งเกษตรและประมง เป็นต้น“กรมฯ ได้มีการหารือกับภาคเอกชนแล้ว เห็นตรงกันว่าเราสามารถโปรโมตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าไทยได้ โดยเฉพาะการเป็นฮับการผลิตโดยยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกอีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายสำคัญและส่งออกไปทั่วโลกโลกด้วยที่สำคัญในด้านการผลิตอาหาร ก็าถือเป็นครัวของโลก ”ทั้งนี้ แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยจะมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดเป็นรายอุตสาหกรรมผ่านสื่อต่างๆในประเทศเป้าหมาย โดยเฉพาะตลาดใหม่ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าไทยผลิตสินค้าอะไรได้บ้างและผลิตได้ในระดับไหนของโลก หรือเวลาไปติดต่อค้าขายก็จะนำไปเผยแพร่ให้ลูกค้าได้รับรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าในระดับโลก ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าไทยแต่ยังทำให้มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าไทยรายการอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและในที่สุดก็จะส่งผลต่อยอดส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตนางนันทวัลย์ กล่าวว่า กรมฯ ยังจะเร่งพัฒนาสินค้าไปสู่ตลาดระดับกลางถึงบนโดยจะเน้นการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณภาพและการออกแบบที่สวยงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยเพราะขณะนี้ต้นทุนการผลิตสินค้าไทยในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากยังคงเข้าไปแข่งขันในตลาดระดับล่างต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐจับมือเอกชนโรดโชว์ภาพลักษณ์สินค้าไทย

Posts related