นายกรัฐมนตรี เล็งเชิญผู้ประกอบการแพคเกจจิ้งมารือรายสินค้า หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม ประคองยอดส่งออกในช่วงเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้นายกรัฐมนตรีจะเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อสินค้า (แพคเกจจิ้ง) เข้ามาหารือเพื่อรับทราบสถานการณ์การดำเนินธุรกิจ และรับทราบแนวโน้มรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต เพราะปัจจุบันไทยมีสินค้าหลายอย่างที่จำเป็นต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้  ทั้งนี้ที่ผ่านมานายกฯ ได้เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาหารือถึงสถานการณ์ดำเนินธุรกิจแบบรายสินค้า เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ และรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าของไทยที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยล่าสุดได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการมาหารือแล้ว 3 สาขา คือ ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจเครื่องสำอาง และธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ  อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์นั้น เร็ว ๆ นี้ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม จะเชิญผู้ประกอบการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 3 รายใหญ่ หารือเพื่อพิจารราแนวทางการช่วยเหลือ เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการลดลง ทำให้โรงงานผลิตในแต่ละประเทศมีกำลังการผลิตเหลือด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐจับเข่าเอกชนเล็งเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก

Posts related