นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริการอย่างครบวงจร โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจไมซ์ เช่น พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้า การก่อสร้างตกแต่งอาคารสถานที่ในการจัดประชุมนานาชาติ พร้อมทั้งชักจูงนักธุรกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการในไทยและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยออกไปจัดกิจกรรมในต่างประเทศ เพื่อช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมการส่งออกของไทยเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง“ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวไมซ์ ได้สร้างรายได้ให้ไทยมหาศาลกว่า 88, 485 ล้านบาท ในปี 56 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาทำงานประชุม และพักผ่อนกับครอบครัวในเวลาเดียวกัน จึงทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติ หรือสูงกว่านักท่องเที่ยวปกติถึง 3-4เท่าตัว”สำหรับในอาเซียนนั้น ธุรกิจไมซ์ของไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างของไทย ที่มีความได้เปรียบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ มีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค สามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้สะดวก ทำให้ต้นทุนการเดินทาง ประชุมและท่องเที่ยวต่ำกว่าที่อื่นนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ทูตพาณิชย์ได้เสนอมาตรการเชิงรุกการจัดกิจการทางการตลาดกว่า 80 ครั้ง ในการขับเคลื่อนการส่งออกไทยในครึ่งหลังของปี 57 เพื่อผลักดันให้การส่งออกไปเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งด้านการเพิ่มความถี่คณะผู้แทนการค้าในสินค้าและบริการเป้าหมายการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเฉพาะจุดงานไทยแลนด์วีค การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เป็นต้นขณะเดียวกัน กรมฯ ก็ได้ประสานงานกับทูตพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับคู่ค้าในประเทศที่ประจำอยู่อย่างเร่งด่วนแล้ว ถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ว่าไม่มีผลกระทบต่อภาคการค้า โดยไทยยังสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้ตามปกติ ขอให้ลูกค้ามั่นใจ และทำการค้ากับไทยต่อไปนอกจากนี้ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ ยังได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการส่งออก โดยเริ่มจากภูมิภาคเมริกาเหนือ เห็นว่าสินค้าและบริการของไทยมีศักยภาพในการส่งออก ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยดังนั้นผู้ส่งออกไทยควรรวมกลุ่ม และจัดตั้งตัวแทนบริษัทในสหรัฐฯ เพื่อดูแลการขยายตลาดสร้างฐานลูกค้า และให้บริการหลังการขาย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐดันธุรกิจไมซ์ดึงรายได้เข้าประเทศ

Posts related