นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีจำนวนประเทศที่ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีก 4ประเทศ คือเดนมาร์ก จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ทำให้มีจำนวนประเทศที่ประกาศเตือนเพิ่มขึ้นจาก 19 ประเทศ เป็น 23 ประเทศแล้ว อย่างไรก็ตามทั้ง 23 ประเทศดังกล่าวนั้น ยังไม่มีประเทศใดที่ประเกาศเตือนในระดั บ 5 คือห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย รวมทั้งยังไม่มีการเตือนในระดับ 4 คือให้ทบทวนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และยังไม่มีประเทศใดที่เตือนระดับ 1 คือให้รับรู้ว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่ที่ประกาศเตือนจะอยู่ในระดับ 2 ซึ่งมีถึง 21 ประเทศ คือให้ใช้ความระมัดระวังตนเอง ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนาดา ออสเตรีย บราซิล สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี ฮังการี อิตาลี ฟินแลนด์ รวมทั้งที่เพิ่มใหม่ 4 ประเทศคือ เดนมาร์ก จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่เตือนระดับ3 ให้ระมัดระวังอย่างสูง มี 2 ประเทศ คือ อิสราเอล และสโลวัก(สโลวาเกีย)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐบาลต่างชาติ23ประเทศเตือนมาเที่ยวไทย

Posts related