นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดประมูลข้าวสารในภูมิภาค เพื่อขายให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความสนใจ พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดขายข้าวให้กับผู้ที่สนใจช่วยเหลือชาวนา ทั้งนิติบุคคล ห้างร้าน และมูลนิธิ หรือบุคคลทั่วไป ขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้ระบายข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งข้าวที่เปียกน้ำ และข้าวที่กองล้ม ซึ่งมีอยู่ในสต๊อกประมาณ 7,000 ตัน จากปริมาณข้าวทั้งหมด 10-13 ล้านตัน ส่วนปริมาณนั้นยังไม่ได้กำหนด แต่เชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมซื้อข้าว โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์หน้า   “วิธีการประมูลจะดำเนินการคล้ายๆกับกาสรประมูลในกรุงเทพฯ เพียงแต่ว่าจะไปเปิดประมูลขายตามจังหวัด ซึ่งทางโรงสี พ่อค้าในย่านนั้นๆที่ประกอบการค้าข้าวก็เข้ามาได้ในจุดนั้นๆ เบื้องต้นมีจังหวัดที่พร้อมประมาณ 10 จังหวัด เช่น เชียงราย นครสวรรค์ และพิจิตร ส่วนราคาก็มีมาตรฐานและมีสูตรที่คต.คิดไว้อยู่แล้ว ไม่ได้มีข้อยกเว้นอะไร ส่วนการกำหนดปริมาณคงต้องไปดูข้าวในแต่ละพื้นที่ว่ามีอยู่เท่าไร่ ซึ่งอาจจะทำเป็นจังหวัดต่อจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดก็ได้แต่ต้องดูปริมาณข้าวอีกที โดยการเปิดประมูลนี้ จะดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง” นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า การเปิดประมูลครั้งนี้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เห็นใจชาวนา ที่ต้องการช่วยเหลือ และเสนอมายังกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า อยากให้เงินที่จะประมูลได้นี้อยู่ในพื้นที่ แต่ก็จากการหารือเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะนำเงินที่ได้ในแต่ละจังหวัดไปจ่ายให้ชาวนาในจังหวดได้เลย เพราะการจ่ายเงินนั้น มีหลักเกณฑ์ที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้จัดคิวของชาวนาที่จะได้รับเงินอยู่แล้ว แต่หากจะผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้กับชาวนาในพื้นที่ได้อย่างไรนั้น คงต้องมาพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้ในส่วนของการคืนเงินให้กับธ.ก.ส.นั้น ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้จ่ายเงินที่ได้จากการระบายไปแล้วประมาณ 45,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตั้งแต่เดือนต.ค.56 – ม.ค.57 จำนวน 35,000 ล้านบาท และในเดือนก.พ.57 อีก 10,000 ล้านบาท และจากนี้จะมีเงินจากการระบายข้าวเพิ่มอีกเดือนละ 8,000 ล้านบาท 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐบาลเร่งเลหลังข้าวทุกวิธี

Posts related