ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม ได้ประชุมร่วมกับนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจัดเตรียมการแนวทางและมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ภายหลังจากมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บร่วม 30 คนจนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรัสเซียได้ยื่นหนังสือถึงรมว.ท่องเที่ยว ให้มีมาตรการออกมาดูแลชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่ส่งนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยอีก พร้อมระบุว่ามีบริษัทท่องเที่ยวที่อยู่ในสังกัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรัสเซียกว่า5,000 บริษัทที่พร้อมจะส่งนักท่องเที่ยวไปประเทศอื่น อย่างไรก็ตามการหารือร่วมกันครั้งนี้ได้หาแนวทางการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมหมดทุกประเทศไปในคราวเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า จากการหารือพบว่า ต้องวางแนวทางให้รัดกุม เพื่อครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระดมความเห็นกันแล้วพบว่า มีปัญหาหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการรถบัสโดยสาร ความมีวุฒิภาวะของคนขับรถโดยสาร รวมทั้งเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของคนขับชาวต่างชาติ ซึ่งพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีการท่องเที่ยวทางรถยนต์ คนขับจำนวนมากเป็นคนจีนไม่มีใบขับขี่ไทย ไปจนถึงเรื่องรถเช่า ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุจากการเช่าไปขับมากขึ้น ดังนั้น จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาวางแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมด โดยให้นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และให้คณะทำงานประกอบด้วยข้าราชการจาก2กระทรวง รวมทั้งเชิญตำรวจท่องเที่ยว และภาคเอกชนท่องเที่ยวมาร่วมด้วย โดยให้วางแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นให้เสร็จใน 2 สัปดาห์ ด้านนายสมศักย์ กล่าวว่า ด้านการเดินทางทางน้ำ ก็เริ่มมีการเกิดปัญหาเรือล่มและอุบัติเหตุทางเรือ รวมถึงการให้บริการเรือสำราญขนาดใหญ่ (ครุยส์) ในจ.ภูเก็ตที่มีท่าเทียบเรือขนาดเล็ก โดยจะนัดให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปสำรวจสถานที่เพื่อการลงทุนให้เอกชนสำหรับสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ รวมถึงในเรื่องของการจราจรทางน้ำที่มีปัญหา จะตั้งศูนย์ ควบคุมจราจรทางน้ำ ให้เป็นรูปแบบตามที่ต่าง ๆ โดยเริ่มที่พัทยาก่อนเป็นแห่งแรก ส่วนการเดินทางทางอากาศ เริ่มมีปัญหาของสายการบินตรง(ชาร์เตอร์ไฟล์ท) ที่รับนักท่องเที่ยวจีนแล้วมาลงในเวลา 01.00 น.ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปแหล่งท่องเที่ยวลำบาก ต้องใช้บริการจากแท็กซี่ป้ายดำซึ่งคิดราคาแพง โดยกระทรวงจะมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวตั้งจุดดูแลความปลอดภัยภายในสนามบิน ส่วนด้านการเดินทางท่องเที่ยว จะกำหนดการประกันภัยภาคบังคับ ควบคู่กับการประกันภัยแบบสมัครใจขั้นต่ำ 1ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐระดมสมองแก้ปัญหาคมนาคมให้นักท่องเที่ยว

Posts related