นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 0.60 บาท จากเดิมจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันฯจากลิตรละ 1.10 บาทลิตร เป็นลิตรละ 0.50 บาท เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น 2.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เบล ราคาอยู่ที่ 125.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันประเภทอื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้จากการการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้ ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงวันละ 29.79 ล้านบาท จากเดิมมีรายรับประมาณวันละ 1.06 ล้านบาท เป็นรายจ่ายประมาณวันละ 28.73 ล้านบาท โดยกองทุนน้ำมันฯ ยังมีฐานะสุทธิเป็นบวก 5,360 ล้านบาท โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 22 พ.ย. น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 107.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 0.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบจากการประชุม กบง. ครั้งที่ผ่านมาวันที่ 18 ต.ค. ส่วนน้ำมันเบนซิน ราคาอยู่ที่ 118.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 3.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯดีเซล

Posts related