เรียกสมาคมโรงสีช่วยแก้วานนี้ (6ก.พ.) ที่โรงแรมริชมอนด์ นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาโครงการจำนำข้าว โดยนายยรรยง กล่าวภายหลังการประชุมว่า จะขอความมือจากโรงสีต่าง ๆ รับใบประทวนจำนำข้าวของชาวนาไว้เป็นหลักทรัพย์ และให้โรงสีเป็นผู้จ่ายเงินให้กับชาวนา 50-60 เปอร์เซ็นต์ของราคาจำนำข้าวในใบประทวน เช่น ใบประทวนมีราคาข้าว 1 แสนบาท โรงสีจะให้กู้กับชาวนา 5-6 หมื่นบาท ส่วนที่เหลืออีก 4 หมื่นบาท ให้รอจนกว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถจ่ายเงินได้ หลังจากนั้นชาวนาต้องคืนเงินให้โรงสีโดยไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย เพราะรัฐบาลจะขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เบิกงบประมาณกลาง 1,200 ล้านบาท นำมาจ่ายดอกเบี้ยให้ชาวนาแทน เชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ชาวนาได้ด้านนายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เบื้องต้นทางสมาคมฯ ไม่ขัดข้องต่อแนวทางดังกล่าว เพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร แต่เห็นว่าเป็นแนวทางใหม่ จึงต้องหารือในรายละเอียดร่วมกับสมาชิกถึงข้อดีและข้อเสียก่อน และแนวทางนี้ยังขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละโรงสีด้วยธ.ก.ส.ปัดให้กู้เต็มใบประทวนรายงานจาก ธ.ก.ส. เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสภาเกษตรกรภาคอีสาน 20 จังหวัดเรียกร้องให้ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้เต็มจำนวนตามใบประทวน และให้รัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.คงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปล่อยกู้ตามใบประทวน หรือเรื่องดอกเบี้ยได้ เพราะไม่อยากให้มองว่าเป็นการไปช่วยรัฐบาล ยิ่งช่วงนี้ยังเลือกตั้งไม่เสร็จคงไปดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ เดี๋ยวจะกล่าวถูกหาว่าไปหาเสียงให้กับนักการเมือง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.มีแนวคิดปล่อยกู้ 80 เปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าใบประทวน และลดดอกเบี้ยให้กับชาวนาเหลือ 3-4 เปอร์เซ็นต์ จาก 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ต้องชะลอไปจนกว่าจะเลือกตั้งได้ครบทั้งประเทศก่อน โดย ธ.ก.ส.ทำได้เพียงการยืดหนี้ให้กับชาวนาออกไป 6 เดือนเท่านั้นรายงานข่าวระบุด้วยว่า มีคำสั่งไปยังผู้บริหาร ธ.ก.ส.สาขาทั่วประเทศว่าให้งดการทวงถามการชำระหนี้จากชาวนา ซึ่งตามปกติชาวนาจะเริ่มจ่ายหนี้กับ ธ.ก.ส.ตั้งแต่ 1 ม.ค.ถึง 31 มี.ค.ของทุกปี ดังนั้นหากในปีนี้ชาวนารายใดยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวและครบกำหนดที่จะชำระหนี้ ธ.ก.ส.จะไม่ทวงถาม และจะยืดเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือนโดยอัตโนมัติ หากชาวนารายใดมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนทำการผลิตในฤดูกาลใหม่ ธนาคารพร้อมให้เงินกู้ก้อนใหม่ ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของ ธ.ก.ส. โดยผ่อนปรนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้ใช้หลักทรัพย์เดิมได้ และกู้ได้เต็มวงเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่ให้กู้เพียง 70-80 เปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์เท่านั้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐหมดท่า! จำนำข้าว พึ่งโรงสีปล่อยกู้

Posts related