นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะทำงานร่วม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และส.อ.ท. เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ว่า ส.อ.ท.ตั้งเป้าหมายเพิ่มอัตรากำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเป็น 80-85% ในปี 58 จากปัจจุบันที่ 60% เนื่องจากต้องการกระตุ้นกำลังการผลิต เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นในปีหน้าโดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกระดับ,การจัดระบบที่ปรึกษาโครงการ ผลักดันโครงการพี่ช่วยน้อง(รายใหญ่ช่วยรายเล็ก)นอกจากนี้ จะขยายโอกาสทางการตลาดโดยส่งเสริมการค้าชายแดน– นิคมอุตสาหกรรมชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) พร้อมทั้งหาตลาดใหม่ ๆ และจัดให้จับคู่ธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรณรงค์ให้ใช้สินค้าที่ผลิตในไทยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า สอท.ได้เสนอเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซี และการแก้ปัญหาภาวะวิกฤติน้ำของภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุต ฯได้ให้คณะทำงานทุกฝ่าย ที่มีการจัดตั้งนำไปศึกษา เพื่อหาข้อสรุปก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุมครั้งถัดในเดือนหน้าด้านนายเจน นำชัยศิริ รองประธานส.อ.ท. และประธานคณะทำงานร่วมปรับปรุงการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าส.อ.ท.ได้เสนอแนวทางยกระดับมาตรฐานการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4) โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยวิชาการเช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ทำหน้าที่เป็นบุคคลที่3 (เติร์ดปาร์ตี้ )ออกแบบ และพัฒนาระบบบำบัดมลพิษ พร้อมให้การรับรอง เพื่อยกระดับ และพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท. เสนอให้จัดกลุ่มหรือแบ่งเกรดโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานอยู่ในกลุ่มเกรดดี ให้ใช้นโยบายส่งเสริมการพัฒนา หรือใช้มาตรการจูงใจเช่น การต่อใบอนุญาตอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตรวจโรงงาน แต่หากอยู่ในกลุ่มเกรดที่ไม่ดี ให้ใช้นโยบายลงโทษทางสังคมหรือการทำบัญชีดำ (แบล็คลิสต์) รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตฯ และส.อ.ท. อยู่ในระยะแรกของการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ทั้งการแก้ไขระยะเวลาออกใบอนุญาต ซึ่งระยะสั้นจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่น ขณะที่ระยะยาว การทำงานร่วมกัน จะกำหนดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รัฐ-เอกชนร่วมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 80%

Posts related