ร.ต.ท.เจริญเหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวขาว 5% มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่ำกว่า400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตันลดลงมาเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา 20-30 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามก็ปรับลดลงมาเหลือตันละ370-380 เหรียญสหรัฐต่อตันเช่นกัน ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลกปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น เกินกว่าความต้องการบริโภค ทำให้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีการเร่งส่งออกข้าวจำนวนมากโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีแผนระบายสต๊อกข้าวให้ได้เดือนละ 1 ล้านตันเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวคืนให้กับชาวนาไทยส่วนผลผลิตข้าวรอบใหม่ของเวียดนามกำลังทยอยออกสู่ตลาดเช่นกันขณะที่อินเดียก็มีสต๊อกข้าวภายในประเทศจำนวนมากจึงส่งผลทางจิตวิทยาให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง  “มีการประเมินว่ารัฐบาลไทยยิ่งเร่งระบายสต๊อกข้าวออกมาก็จะทำให้ราคาส่งออกข้าวต่ำลงอีกจนอาจหลุด 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยขณะนี้แต่ละประเทศต่างชะลอซื้อข้าวเพราะเชื่อว่าจะได้ข้าวในราคาต่ำลงจากสต๊อกของรัฐบาลไทยทำให้เวียดนามก็ต้องปรับลดราคาลงมาเพื่อส่งออกเช่นกัน” ร.ต.ท. เจริญกล่าวว่า ราคาข้าวที่ลดลงไม่ใช่เรี่องการตัดราคาข้าวแข่งขันกันแต่เมื่อสต๊อกข้าวรัฐบาลไทยที่มีมาก โดยข้าวสต๊อกเก่าที่เหลืออยู่ 15 ล้านตันรวมกับข้าวสต๊อกใหม่ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 อีก 5 ล้านตันยังไม่รวมกับข้าวนาปรัง 57 ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะมีข้าวเปลือกเข้ามาขายในตลาดอีก 5 ล้านตันเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งระบายสต๊อกออกมาและทำให้ราคาข้าวร่วงลงต่อเนื่องเว้นแต่ว่าจะมีรัฐบาลใหม่ให้เร่งเข้ามากู้เงินเพื่อจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาแทนการเร่งระบายข้าวออกจากสต๊อก ก็จะทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวดีขึ้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาข้าวตลาดโลกร่วงระนาว

Posts related