รายงานข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าว  เปิดเผยว่า  ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้า5% ในพื้นที่ภาคกลางมีทิศทางปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น15%) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ตันละ 7,900 บาท ซึ่งลดลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของเดือน  ส.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ตันละ 8,200-8,800 บาท หรือ หรือเพียง 1 เดือนราคาข้าวลดลงไปเกือบตันละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า 5% ปี 56 อยู่ที่ตันละ 9,500 บาท,  ปี 55 เฉลี่ยตันละ 10,850 บาท และปี 54 เฉลี่ยตันละ 10,008 บาท ทั้งนี้ผู้ประกอบการโรงสีมองว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วคือ ขณะนี้รัฐกำลังจะระบายข้าวออกจากสต็อก ทำให้ผู้ส่งออกลดปริมาณการซื้อจากชาวนา เพื่อรอประมูลข้าวรัฐราคาถูกกว่าราคาในตลาด  ส่งผลให้ชาวนาที่ต้องการขายข้าวที่มีความชื้นสูง จึงขายได้ในราคาต่ำ และขาดทุน   “ในปีนี้ปริมาณข้าวนาปรังที่กำลังออกสู่ตลาดในปีนี้ (เดือน ส.ค. – ต.ค. )  มีปริมาณถึง 9.7 ล้านตัน ซึ่งจะมีผลต่อสถานการณ์ราคาให้ลดลงต่อเนื่อง ประกอบนโยบายภาครัฐยังไม่สามารถพยุงราคาข้าวได้เลย ส่งผลให้ปริมาณการเพาะปลูกข้าวลดลง อยู่ที่ 67.6 ล้านไร่ หรือลดลง 0.52% ซึ่งพื้นที่ที่ลดลงเป็นการนำไปใช้ปลูกอ้อยแทนเพราะมีผลตอบแทนที่แน่นอนมากกว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคอีสาน” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาข้าวเปลือกดิ่งสุดรอบ 3 ปี

Posts related