ร.ต.ท.เจริญเหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าข้าวในช่วงนี้พบว่าประเทศคู่แข่งของไทยไม่มีสินค้าแล้วและหลายประเทศทยอยหาซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อกเพราะกังวลสภาพอากาศในปีหน้าส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5%ของไทยเพิ่มขึ้นจาก 390  ดอลลาร์สหรัฐต่อตันมาอยู่ที่ 450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและมีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นได้ถึง 500 ดอลลาร์ฯ ต่อตัน  ส่วนข้าวหอมมะลิราคาปรับขึ้น จาก 970-980 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ 1,050 ดอลลาร์ฯ ส่วนราคาข้าวเปลือกในประเทศก็ขยับขึ้นจาก7,000 ต่อตัน เป็น 8,500บาทต่อตัน  แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ    นายชูเกียรติโอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า  มีความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะส่งออกข้าวได้เกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 9  ล้านตัน แต่อาจจะไม่ถึง 10 ล้านตันส่งผลให้ราคาข้าวใหม่ที่จะออกในช่วงปลายปีขยับได้ถึงราคาตันละ 8,500 บาทตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการได้โดยประเทศผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการข้าวที่จะออกมาใหม่ และไม่สนใจข้าวเก่าในสต็อกมากนัก 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาข้าวไทยปรับเพิ่มต่อเนื่อง

Posts related