shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ราคาทองคำ 7 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 คงที่

วันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09:25 น. เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาทองคำในประเทศครั้งที่ 1 โดยราคาคงที่จากเดิม ทำให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ รูปพรรณขายบาทละ 19,250 บาท รับซื้อ 18,480.04 บาท ทองแท่งขายบาทละ 18,850 บาท รับซื้อ 18,750 บาท ราคาทองคำและครั้งที่ปรับ ราคาทองคำปรับครั้งที่ 1  คงที่ รูปพรรณขายบาทละ 19,250 บาท รับซื้อ 18,480.04 บาท ทองแท่งขาย 18,850 บาท รับซื้อ 18,750 บาท เวลา 09:25 น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาทองคำ 7 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 คงที่

Posts related

 


ราคาทองคำ 7 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 คงที่

วันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09:25 น. เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาทองคำในประเทศครั้งที่ 1 โดยราคาคงที่จากเดิม ทำให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ รูปพรรณขายบาทละ 19,250 บาท รับซื้อ 18,480.04 บาท ทองแท่งขายบาทละ 18,850 บาท รับซื้อ 18,750 บาท ราคาทองคำและครั้งที่ปรับ ราคาทองคำปรับครั้งที่ 1  คงที่ รูปพรรณขายบาทละ 19,250 บาท รับซื้อ 18,480.04 บาท ทองแท่งขาย 18,850 บาท รับซื้อ 18,750 บาท เวลา 09:25 น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาทองคำ 7 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 คงที่

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file