นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมฯได้ประกาศราคาแนะนำ ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกรเนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่ 17-22 ก.ย. 57 โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกราคากิโลกรัมละ72บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือราคากิโลกรัมละ74บาทภาคตะวันออก ราคากิโลกรัมละ 77 บาทภาคใต้ราคากิโลกรัมละ78บาทและภาคเหนือราคากิโลกรัมละ75บาทราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก)กรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ85บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ88บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ91 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ92บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ89บาท ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)กรุงเทพมหานครภาคกลางและ ภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ117บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ121บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 125 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ127บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ123บาท ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)กรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ132บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ137บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 141 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ143บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ139บาทยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษเช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง (เนื้อสะโพกเนื้อไหล่)กรุงเทพมหานครภาคกลางและ ภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ143บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ148บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 152 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ154บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ150บาทยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่นเนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ “กรมจะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาหมูห้ามเกิน 154 บาทต่อกก.

Posts related