นางจินตนา ชัยยวรรณาการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมฯได้ประกาศราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่15-18 ก.ค. 57 โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกราคากิโลกรัมละ79บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือราคากิโลกรัมละ80บาทภาคตะวันออกราคากิโลกรัมละ 81 บาทภาคใต้ราคากิโลกรัมละ78บาทและภาคเหนือราคากิโลกรัมละ80บาทราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก)กรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ93บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ94บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ95 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ92บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ94บาท ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)กรุงเทพมหานครภาคกลางและ ภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ128บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ129บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 131 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ127บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ129บาทราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อหล่)กรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ144บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ145บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 147 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ143บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ145บาท ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง (เนื้อสะโพกเนื้อไหล่)กรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันตกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ156บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ157บาทภาคตะวันออกไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 159 บาทภาคใต้ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ154บาทและภาคเหนือไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ157บาท“กรมจะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาหมูแนะนำห้ามเกิน 159 บาทต่อกก.

Posts related