นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบสถานการณ์สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ณ วันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ราคาไก่สดทั้งตัว มีราคาสูงขึ้น 6.3% โดยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 65-70 บาท เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับราคาผักกาดขาวปลี ราคาสูงขึ้น 11.9% ขายกิโลกรัมละ 22-25 บาท หลังผลผลิตลดลง ส่วนไข่ไก่ ราคาลดลงเหลือ 3.40-3.50 บาท เพราะมีการระบายไข่ไก่ในสต๊อกช่วงเทศกาลกินเจ ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนจึงทำให้ความต้องการบริโภคลดลง นอกจากนี้ราคาสุกรเนื้อแดง และสะโพก ยังมีราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 120-125 บาท เช่นเดียวกับผักคะน้า ที่ราคาทรงตัว กิโลกรัมละ 22-25 บาท ขณะที่ราคากะหล่ำปี ราคาลดลง 18% มีราคากิโลกรัมละ 12-15 บาท เพราะผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนราคาสินค้าอุปโภคปริโภค ยังมีราคาทรงตัว สำหรับแนวโน้มในสัปดาห์ต่อไป คาดว่าราคาเนื้อสัตว์อาจทรงตัว หรือปรับขึ้นในระดับหนึ่ง ส่วนราคาไข่ไก่ทรงตัว สำหรับผักจะเข้าสู่ภาวะปรกติ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก อย่างไรก็ตามในมาตรการลดค่าครองชีพ ของกระทรวงพาณิชย์นั้น ล่าสุดกรมการค้าภายในได้ทำความตกลงความร่วมมือกับตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน 6 แห่ง และตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง คัดเลือกร้านค้าที่จำหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารในราคาขายส่ง หรือขายปลีกต่ำสุด ให้ร้านอาหารธงฟ้าเพื่อจำหน่ายราคาเดิมที่ 25-30 บาทด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาเนื้อสัตว์-ผักยังพุ่งแม้หมดเทศกาลกินเจ

Posts related