รายงานข่าวจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทอท.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆที่ใช้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า จะขอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการเช็คอินสนามบินอีกคนละ5 บาท จากปกติ 25 บาท เป็น 30 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไปโดยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจะนำไปพัฒนาระบบการเช็คอินต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้นหลังจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่เคยปรับขึ้นค่าเช็คอินมาตลอด 7 ปีนับตั้งแต่เปิดให้ใช้สนามบินเป็นต้นมาทั้งนี้การขึ้นรายได้ค่าเช็กอินจะกระทบต่อสายการบิน แต่ไม่กระทบต่อผู้โดยสารเพราะสายการบินจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดโดยปัจจุบันสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารใช้บริการไม่ต่ำกว่าปีละ 60 ล้านคนและหากมีการขึ้น 5 บาท จะทำให้ ทอท.มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทเนื่องจากจะเรียกเก็บเฉพาะค่าโดยสารขาออกขาเดียวเท่านั้น“การขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ สามารถทำได้ในเดือนพ.ค.นี้ ทันทีเพราะผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)ไปแล้วตั้งแต่ปลายปีก่อนและขณะนี้ก็เริ่มประกาศสายการบินรู้ล่วงหน้าแล้ว 4 เดือนก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียม”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รีดค่าเช็คอินสุวรรณภูมิอีก 5 บาท

Posts related