นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมว่า มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)ไปทบทวนวิธีการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คันว่า ควรจะใช้วิธีเช่า หรือซื้อขาดถึงคุ้มค่ากว่ากันเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งให้ ขสมก.ไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าจะต้องจัดซื้อรถเมล์ให้ถึง7,000 คันหรือไม่ โดยจะต้องศึกษาให้เสร็จและเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน1-2 สัปดาห์   “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบหลักการว่ารถเมล์เอ็นจีวีควรต้องจัดหาเพิ่มเพราะสภาพรถที่ผ่านมาเก่าและใช้มานาน 15-20 ปีแต่จะให้ไปดูวิธีจัดหาอย่างไรให้เหมาะสม และคุ้มค่าสูงสุดซึ่งจะพิจารณาถึงค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงไปพิจารณาด้วยรวมถึงยังให้ไปดูว่าจะมีการจัดซื้อรถเมล์เพิ่มเติมในระยะต่อไป จะต้องเพิ่มเท่าไร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการแต่การจัดซื้อต้องไม่ให้เป็นภาระของภาครัฐ”   ส่วนการความคืบหน้าการจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทยปี 58-65 เตรียมเสนอให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ พิจารณา วันที่ 20 ก.ค.นี้ ก่อนเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ผบ.ทบ.หัวหน้า คสช.พิจารณาในวันที่ 22 ก.ค.อนุมัติ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมการดำเนินโครงการลงทุนของกระทรวงคมนาคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รื้อแผนซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

Posts related