นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการคลังสินค้า(อคส.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแผนงานของ อคส. ให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  รมว.พาณิชย์คนใหม่พิจารณา โดยให้ความสำคัญกับการหารายได้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ซึ่ง อคส. จะเร่งทำตลาดข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์อคส. ในประเทศจีน  เนื่องจากผลของการทดลองโครงการนำร่องพบว่าค่อนข้างได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างดีจนสามารถทำตลาดได้เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้เพียงปีละ 100 ตัน เพิ่มมาเป็น 500 ตันและในอนาคตจะขยายเป็นปีละ 10,000 ตันต่อไป   นอกจากนี้จะเริ่มโครงการก่อสร้างไซโลเก็บสินค้าเกษตรที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ เพื่อเก็บรักษาสภาพพืชผลทางการเกษตร เข่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ให้มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดและให้ยาวนานขึ้น เพื่อรอจังหวะเวลานำออกสู่ตลาดช่วงเวลาที่เหมาะสมลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ล่าสุดได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)แล้ว  โดยขณะนี้กำลังนำเสนอรายละเอียดกับบอร์ด อคส. พิจารณา คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้ภายในปีนี้ สำหรับการใช้เงินในการลงทุนจะเป็นเงินของ อคส.เป็นผู้ลงทุนเอง ซึ่งโครงการนี้จะเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่หลายประเทศสมาชิกเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร โดย อคส.จะเข้าไปมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้าและการบริหารจัดการแก่ประเทศในอาเซียนด้วย และอคส. ยังต้องการให้ รมว.พาณิชย์คนใหม่เร่งระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกทั้งหมดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ประจำที่เกิดขึ้นจากค่าเก็บรักษาสภาพข้าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รุกตลาดข้าวหอมมะลิแบรนด์”อคส.”

Posts related