นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมฯ ยืนยันว่าได้ส่งจดหมายถึงผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระ (เกรย์ มาร์เก็ต) ทุกแห่ง ให้ส่งข้อมูลการขายรถยนต์หรูราคาแพงทั้งหมดที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ รวมทั้ง ยังได้ทำหนังสือไปถึงผู้ที่ซื้อรถราคาจาก เกรย์ มาร์เก็ต ราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ประมาณ 3,000 ราย ว่าราคาซื้อรถตรงกับราคาที่ เกรย์ มาร์เก็ต แจ้งให้กรมสรรพากรหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายให้การสนับสนุนว่าต้องดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายรถยนต์หรูอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสังคม และให้รู้ความชัดเจนที่มาของแหล่งเงินว่าเป็นการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีอำนาจตรวจสอบราคาซื้อขายในตลาดรถยนต์ และที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการในส่วนนี้เป็นปกติอยู่แล้ว เนื่องจากมีข้อมูลพบว่าการนำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศมีราคาขายต่ำกว่าตัวแทนที่นำเข้าแบบถูกกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการทำธุรกิจ “ยืนยันว่าการดำเนินการในส่วนนี้เป็นกระบวนการสอบพยานเท่านั้น บุคคล หรือบริษัทนิติบุคคลที่ได้รับจดหมายของกรมฯ มีสิทธิที่จะไม่ต้องแจ้งรายละเอียดกลับมาก็ได้ แต่กรมฯ ก็จะดำเนินการสอบประวัติการเสียภาษีในเชิงลึก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่”  รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การตรวจสอบภาษี เกรย์ มาร์เก็ต เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการ เพราะเกรย์ มาร์เก็ต ที่มีอยู่ขณะนี้ 60-90 แห่ง กว่าครึ่งหนึ่งเป็นของนักการเมืองและข้าราชการ ทำให้การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในเรื่องนี้เจอปัญหาทำได้ยากมาโดยตลอด สำหรับการตรวจสอบภาษีคนที่มีรถหรูเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้รอบคอบ เพราะหากตั้งสมมุติฐานตรวจสอบภาษีคนที่มีรถราคา 3 ล้านบาท ก็ต้องตรวจคนที่มีรถ 3 ล้านบาท ทุกคนไม่ว่าจะซื้อรถมาจากไหน ไม่ใช่ตรวจแต่ผู้ที่ซื้อรถจาก เกรย์ มาร์เก็ต เท่านั้น จะทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี และกรมสรรพากรอาจถูกฟ้องร้องได้ว่าเลือกปฏิบัติ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร่อนจดหมายขอข้อมูลการขายรถยนต์หรู

Posts related