รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอให้อนุมัติงบกลางของปีงบประมาณ 57 วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้สิทธิรถคันแรกให้ได้ครบไปจนถึงเดือน ก.ย. 57 เนื่องจากขณะนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ แต่การเสนอดังกล่าวจะได้ตามที่ขอหรือไม่ยังบอกไม่ได้ หากไม่ได้คงจะส่งผลกระทบให้การจ่ายเงินกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รถคันแรกไม่ครบตามที่ผู้ใช้สิทธิ์ขอมาทั้งนี้ ปีงบประมาณ 57 กระทรวงการคลังของบจ่ายรถคันแรกไป 50,000 ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรเพียง 40,000 ล้านบาทเท่านั้น โดยได้จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 57 ถึงเดือน เม.ย.57 ใช้เงินไปแล้ว 35,000 ล้านบาท เหลือเงินเพียง 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายให้กับผู้ใช้สิทธิรถคันแรกที่จะเงินคืนในเดือน พ.ค. ที่จะถึงนี้ได้อีกเดือนเดียว หรืออาจมีเงินจ่ายให้กับผู้ใช้สิทธิ์ที่จะได้เงินคืนเดือน เม.ย.57 บางส่วนเท่านั้น เพราะเฉลี่ยการจ่ายเงินคืนให้ผู้ใช้สิทธิรถคันแรกอยู่ที่เดือนละ 3,000-4,000 ล้านบาท“หากไม่ได้รับการอนุมัติงบกลาง 10,000 ล้านบาท ก็ยังไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายให้กับผู้ใช้สิทธิ ซึ่งอาจจะต้องหยุดจ่ายเงิน รอจนกว่ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ส่วนการกู้เงินหรือใช้เงินคงคลังจ่ายคืนรถคันแรกเหมือนปี 56 ที่ใช้เงินคงคลังจ่ายคืนเพราะเงินงบประมาณไม่เพียงพอนั้น ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ เนื่องจากการใช้เงินคงคลังจะมีผลผูกพันกับรัฐบาลใหม่ต้องมาตั้งงบประมาณในปีถัดไปมาใช้เงินคงคลัง”นอกจากนี้ ยังมีแนวทางโดยการการเฉลี่ยงบที่เหลืออยู่ 5,000 ล้านบาท จ่ายให้กับผู้ใช้สิทธิรถคันแรกไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2557 หรือเฉลี่ยจ่ายเงินให้กับผู้ใช้สิทธิได้เดือนละ 1,000 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 58 ต้องของบจ่ายคืนรถคันแรกอีก 10,000 ล้านบาท หากการทำงบประมาณปี 58 ล่าช้า ก็จะทำให้คลังไม่มีเงินจ่ายผู้ใช้สิทธิรถคันแรกเพิ่มขึ้นไปอีก 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร่อนหนังสือขอหมื่นล้านจ่ายรถคันแรก

Posts related