นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงกรณีการตัดสิทธิประโยชน์และค่ารับรองของประธานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ ว่า ขณะนี้ สคร.ได้ส่งหนังสือเวียนให้กับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังแล้ว ภายหลังที่ธนาคารออมสินได้เริ่มดำเนินการตัดสิทธิประโยชน์เป็นแห่งแรก ซึ่งจะกำหนดให้ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยึดหลักและดำเนินการตามธนาคารออมสิน ขณะเดียวกัน ยังได้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูของรัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐวิสาหกิจ 6 แห่งที่ส่งรายละเอียดของแผนมาแล้ว ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.), บมจ.ทีโอที, บมจ.กสท โทรคมนาคม ส่วน บมจ.การบินไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กำลังเร่งดำเนินการส่งมา โดยจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอให้ซุปเปอร์บอร์ดพิจารณาภายใน 14 ส.ค.นี้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร่อนหนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจ

Posts related