นายวิเชียร พวงลำเจียกนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่า ต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาตรการในการควบคุมอัตราการค่าเช่านาตามพื้นที่ต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้นายทุนเอารัดเอาเปรียบชาวนามากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาค่าเช่านาปรับเพิ่มแบบก้าวกระโดดจากปีละ 500 – 1,000 บาทต่อไร่ต่อปี มาเป็น 1,000–2,000 บาทต่อไร่ต่อการทำนา 1 รอบ โดยในเบื้องต้นชาวนาพอใจค่าเช่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อไร่ต่อ 1 รอบ“ที่ผ่านมาชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงมาก โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าดำเนินการ และ ค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งเดิมค่าเช่าพื้นที่คิดเป็นปีแต่จะมาปรับขึ้นในช่วงโครงการรับจำนำข้าว 15,000 บาทต่อตัน ทำให้เจ้าของที่ดินฉวยโอกาสในการเพิ่มค่าเช่าตามไปด้วย ซึ่งตอนนี้ที่เจอเยอะๆ ก็จะมี 1,000,1,500 และ 2,000 บาทต่อไร่ต่อ การทำนา 1 รอบ ซึ่งหากเช่าที่ 20 ไร่ก็ต้องเสียค่าเช่า 40,000 บาท”นายวิเชียร กล่าวว่า ในปัจจุบันเจ้าของที่เริ่มมีการปรับลดค่าเช่าลงมาในระดับหนึ่งหลังจากไม่มีโครงการรับจำนำข้าว จนราคาข้าวเปลือกลดลงมาเหลือ 6,000–7,000 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการปรับลดค่าเช่า แล้วก็ยังเป็นอัตราที่สูงสำหรับชาวนา แต่ชาวนาก็ต้องเช่าเพราะหากไม่เช่าก็จะมีชาวนารายอื่นๆ มาเช่าแทน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร้องคุมค่าเช่าทำนา

Posts related