นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังจัดทำร่างทีโออาร์เพื่อใช้ประกวดราคา หาเอกชนรายใหม่เข้ามารับสัมปทานบริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ไอซีดีลาดกระบัง) ให้ทันภายในเดือนก.ย.นี้ หลังจากว่างเว้นมานาน 3 ปี ตั้งแต่ปี 54 โดยหลักการดำเนินการครั้งนี้ ผู้เข้ารับสัมปทานจะต้องคิดค่าจ้างบริหารจัดการกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในราคาต่ำ เพื่อดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการในไอซีดีลาดกระบังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้คือ ผู้เข้ารับสัมปทานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ร.ฟ.ท. จำนวนเท่าไร และระยะเวลาการให้สัมปทานครั้งนี้ควรนานแค่ไหน เนื่องจากเอกชนที่เข้ารับสัมปทานนั้นจะต้องปรับปรุงพื้นที่และรถเครนภายในไอซีดีลาดกระบังใหม่ โดยใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท “ขณะนี้กระทรวงคลังให้จ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาพิจารณาร่างทีโออาร์เปิดสัมปทานให้เอกชนเข้ามาดำเนินการในไอซีดีแล้ว โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนให้การรถไฟฯ ระยะเวลาสัมปทานกี่ปี ภายใต้หลักการที่ผู้รับสัมปทานจะต้องเก็บเงินผู้ที่เข้ามาใช้บริการในไอซีดีในราคาต่ำและมีประสิทธิภาพ”  นายจุฬากล่าวว่า รายละเอียดของร่างทีโออาร์ ที่ได้จากการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาคิดคำนวณความเหมาะสมในการให้สัมปทานแก่เอกชนรายใหม่แทน บริษัทเก่าทั้ง 6 รายที่หมดอายุสัมปทาน ในพื้นที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ คาดจะสรุปร่างทีโออาร์ ภายในเดือนมิ.ย. จากนั้นจะเปิดประกวดราคาหากเอกชนผู้เข้ารับสัมปทานบริหารไอซีดีลาดกระบังได้ในเดือนก.ค. จากนั้นจะทดสอบการบริหารจัดการด้านเทคนิคเดือนส.ค. และจะได้เอกชนที่เข้ามาบริหารจริงภายในเดือนก.ย.นี้อย่างแน่นอน “การประกวดราคาครั้งนี้ คาดว่าจะได้เอกชนที่เข้าบริหารไอซีดีลาดกระบังน้อยกว่า 6 ราย เนื่องจากเอกชนรายใหม่จะต้องลงทุนปรับปรุงพื้นที่ และรถเครนรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆใหม่ ในวงเงินที่ค่อนขางสูง หากเอกชนลงทุนมากขนาดนี้ คาดว่าเอกชนที่ได้จะมีน้อยรายลงอย่างแน่นอน โดยในการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากอันดับต้นไปจนถึงอันดับท้าย และผู้ที่ได้รับเลือกในอันดับต้น จะถูกเรียกเข้ามาตกลงก่อนว่าจะดำเนินการส่วนใดอย่างไร”  สำหรับ 6 บริษัทเดิมที่หมดสัมปทาน เดิมไปตั้งแต่ปี 54 ประกอบด้วย บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด, บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด, บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ร.ฟ.ท.เร่งหาเอกชนใหม่บริหารไอซีดีลาดกระบัง

Posts related