ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 11-12 ก.ย.นี้ สคบ.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกสุ่มตรวจธุรกิจขายตรงทั้งสินค้าและบริการ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี หลังจากพบข้อมูลว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่าย ไม่ได้ติดฉลากอย่างถูกต้อง รวมทั้งบางรายการไม่ได้มีภาษาไทยระบุคุณสมบัติ วิธีการใช้สินค้า และวันหมดอายุ ทำให้ผู้บริโภคใช้สินค้าผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โยการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ หากพบว่าสินค้าใดเข้าข่ายผิด จะแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขทันที ทั้งนี้ในการตรวจสอบดังกล่าว นอกจากจะช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน แล้ว ยังถือเป็นการออกตรวจคุณภาพของสินค้าด้วย เพราะปัจจุบัน ธุรกิจขายตรงได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก และมีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างหลากหลาย ดังนั้นหากไม่มีการควบคุมตั้งแต่ต้น หากเกิดปัญหามาแล้ว การแก้ไขปัญหาอาจยุ่งยาก และใช้เวลานานกว่าจะแก้ไขให้เสร็จสิ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค“การสุ่มตรวจครั้งนี้ หากพบผู้ที่ทำผิด สคบ.จะเตือนให้ผู้ประกบการแก้ไขก่อน แต่หากกลับมาตรวจอีกครั้งแล้วยังไม่แก้ หรือไม่ได้ทำให้ดีขึ้นจากเดิม ก็ต้องมีโทษทางกฎหมาย นอกจากนี้ในวันที่ 16 ก.ย. สคบ.จะเชิญผู้ประกอบการขายตรงทั่วประเทศ เข้ามาประชุมหารือ และมอบนโยบายการทำงานที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยจะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลงพื้นที่อีสานตรวจเข้มธุรกิจขายตรง

Posts related