นายสมชัย สัจจพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กรณีที่สหรัฐอเมริกา จะดำเนินนโยบายลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(คิวอี) อย่างต่อเนื่องนั้น มองว่าอาจจะส่งผลให้ตลาดการเงินของไทยได้รับผลกระทบเพราะตลาดการเงินของไทยที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดการเงินโลกสะท้อนจากตลาดหลักทรัพย์ที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สศค.เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพภายนอกประเทศที่อยู่ในระดับมั่นคงซึ่งจะรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ และช่วยลดผลกระทบทางลบได้ในระดับหนึ่งสะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน ม.ค. อยู่ในระดับสูง 166.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 2.8 เท่า ก่อนหน้านี้ สศค.รายงานรายได้รัฐบาลช่วง5 เดือนของปีงบประมาณ 57 พบว่า จัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 802,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,670 ล้านบาท หรือ 0.6%เนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการนำส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3 จี 20,800 ล้านบาท และใช้สิทธิส่วนใหญ่ของโครงการรถยนต์คันแรก ส่วนการจัดเก็บรายได้ของ3 กรมภาษี ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 38,900 ล้านบาทโดยการจัดเก็บภาษีจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้ารวมทั้ง ภาษีจากฐานการอุปโภคบริโภคที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลดคิวอีสะเทือนตลาดเงินไทย

Posts related