นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศอันดับการค้ามนุษย์ในประเทศอยู่ในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่ เทียร์ 3 ว่า คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี่ยงประเทศไทยค่อนข้างมาก แต่ทั้งนี้ ภาครัฐอยู่ระหว่างการชี้แจงเพื่อให้สหรัฐเข้าใจว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับบางอุตสาหกรรมเท่านั้นไม่ใช่ทุกภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเอกชนไทย นำโดยหอการค้าไทย อยู่ระหว่างการชี้แจงให้กับคู่ค้าต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐ เข้าใจสถานการณ์ว่า ที่ผ่านมาไทยได้ปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ว ดังนั้นต้องรอว่าประเทศคู่ค้าจะเข้าใจหรือไม่ซึ่งหากประเทศคู่ค้ามีความเข้าใจ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอน “ประเทศไทยควรแก้ไขเรื่องการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในบางอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพราะที่ผ่านมาไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งหากยกเรื่องนี้ขึ้นมาจัดการจะสามารถทำได้อย่างแน่นอน แต่พอตอนนี้เมื่อเกิดปัญหา ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจึงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และอาจทำให้ภาคธุรกิจเกิดสะดุดได้ส่วนตอนนี้ผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกจะมากน้อยแค่ไหนนั้นคงยังเร็วเกินไปที่จะประเมิน เพราะต้องรอดูท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะเห็นชอบการปรับลดอันดับของไทยหรือไม่แต่ยอมรับการส่งออกของไทยจะขยายต่ำกว่า 4% อย่างแน่นอน”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลดอันดับค้ามนุษย์กระทบชื่อเสียงประเทศ

Posts related