นายอัครนันท์  ฐิตสิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่าภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจทำให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ที่ทำธุรกิจเช่าซื้อคุมเข้มเรื่องคุณภาพของลูกค้าควบคู่ไปกับการขยายฐานธุรกิจ  เพื่อลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล ดังนั้นคาดว่าในปีนี้จะไม่เห็นการแข่งขันที่รุนแรงในเรื่องราคาหรือการเพิ่มสัดส่วนวงเงินสินเชื่อ  โดยยอมรับว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาสินเชื่อรายใหญ่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้ความสำคัญสินเชื่อรายย่อยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการที่รายเล็กที่สู้ไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยงหันไปจับตลาดเช่าซื้อสินค้าประเภทอื่นที่มีการแข่งขันต่ำกว่าแทน  สำหรับทิศทางการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจเช่าซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง(ก.ค.-ธ.ค.)ยังมีต่อเนื่อง แต่คงไม่รุนแรงมากนักหากเทียบกับปีก่อน “ความเสี่ยงเอ็นพีแอลมีทิศทางเพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวประกอบกับสถานการณ์ด้านตลาดรถมือสองที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติแม้ว่าระดับราคาจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตาม ซึ่งเมื่อรวมกับนโยบายการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวังของธนาคารพาณิชย์คาดว่าสินเชื่อเช่าซื้อจะขยายตัวเป็นด้วยเลขหลักเดียวไม่ต่างจากสินเชื่อเพื่อการบริโภครายย่อยประเภทอื่น” สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ครึ่งปีหลัง57 แม้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายมากขึ้นทั้งภาวะความขัดแย้งทางการเมือง การดำเนินงานต่าง ๆของภาครัฐน่าจะเดินหน้าได้บ้างส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนเริ่มฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะ จีน และการเตรียมตัวของธุรกิจ เพื่อเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีจะทำให้ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ออกแคมเปญกระตุ้นตลาดรถยนต์รุ่นใหม่มากขึ้น  คาดว่าได้รับการตอบรับดีมากกว่าครึ่งปีแรก   โดยเฉพาะรถเพื่อการพาณิชย์อย่างไรก็ตามปีนี้ตลาดรถยนต์จะมียอดจำหน่ายรวมไม่เกิน 1ล้านคัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลีสซิ่งเข้มสแกนคุณภาพลูกค้า

Posts related