นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตลงพื้นที่ตรวจร้านขายสุราทั่วประเทศ โดยเฉพาะร้านยาดอง ร้านเหล้าปั่น ว่ามีการขอใบอนุญาตขายสุรา การเสียภาษีจำหน่ายสุราและภาษีป้าย ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งการสั่งปิดร้าน การจำคุกหรือปรับทันที รวมทั้ง หากพบว่าที่มีเจ้าหน้าที่ของกรมฯเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการเช่นกัน ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราที่ผ่านมา ทำให้ราคาขายสุราทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสุรายาดองและเหล้าปั่นจำนวนมาก ทำให้กรมสรรพสามิตต้องดำเนินการเข้มงวด เพื่อปราบปรามร้านดังกล่าวที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้บริโภค เพราะอาจมีร้านค้าบางรายใช้สุราเถื่อนหรือตัวยาที่ผสมในยาดองที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ “ยอมรับว่าปัจจุบันร้านขายสุราประเภทดังกล่าวมีการลักลอบเปิดจำนวนมาก ที่ไม่ได้ดำเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งถือเป็นอันตรายของผู้บริโภคที่อาจส่งผลต่อชีวิตได้ เพราะบางร้านค้าอาจนำสุราเถื่อนหรือตัวยาที่ผสมในสุราที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค โดยจะแก้ไขกฎหมายกรมสรรพสามิต 7 ฉบับ เช่น เกี่ยวข้องกับสุรา ยาสูบ ให้เป็นฉบับเดียว เหมือนกับกฎหมายของกรมศุลกากร เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น” อย่างไรก็ตาม กรมฯจะเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรถโมบายแลป ในปีงบประมาณ 58 อีก 3 คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นห้องตรวจแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบว่าร้านค้าที่ขายสุราได้คุณภาพตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้หรือไม่ โดยปัจจุบันกรมฯได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ 57 เพียง 3 คันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบทั้ง 77 จังหวัด นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตเตรียมแก้กฎหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายยาสูบกำหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เข้าข่ายที่กฎหมาย เพราะบุหรี่ดังกล่าวไม่ได้ใช้ยาเส้น แต่เป็นการใช้น้ำยามาเป็นส่วนผสมแทน ทำให้ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สาธารณสุข เพราะที่ผ่านมา การจำกุมและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ทำได้เพียงกฎหมายของกรมศุลกากรเท่านั้น เช่น การนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีโดยถูกต้อง เข้ามาในราชอาณาจักร, ช่วยซ่อนเร้น จําหน่าย หรือรับไว้โดยรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือโดยหลีกเลี่ยงอากร เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยตรวจร้านยาดอง-เหล้าปั่น

Posts related