ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ส่งทีมงาน ตรวจสอบแก้ปัญหาผู้บริโภค ล่าช้า จ่อเช็กค่าใช้จ่าย กสทช. 11 คน ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน นายประเสริฐ อภิปุญญา  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า  ปัจจุบันซุปเปอร์บอร์ด กสทช. พบว่า การทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีความล่าช้า ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามา อาทิ การบริการคงสิทธิเลขหมาย ที่เป็นการโอนย้ายค่ายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อัตราค่าโทรศัพท์ ส่วนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้นยังมีไม่มาก อาทิ  ค่าบริการทีวีแบบบอกรับสมาชิก  กรณีทีวีเกิดปัญหาจอดำที่ทำให้กระทบสิทธิผู้บริโภค  และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคในกรณีที่ไม่สามารถรับชมได้จากเหตุขัดข้อง ซึ่งได้ส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่อไป นอกจากนี้จะต้องติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือน พ.ย. 56  ว่าได้จัดตั้งขึ้นตามวัตุถประสงค์หรือไม่ ในขณะเดียวกันศูนย์ดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้น จึงต้องใช้ระยะเวลาโดยจะติดตามว่าสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ร้องเรียนกับค่ายมือถือหรือไม่ต่อไป นายประเสริฐ กล่าวว่า  ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายของ กสทช.ทั้ง 11 คน นั้น ซุปเปอร์บอร์ดจะพิจารณาตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากต้องเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ ตาม ม.59 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยตรวจสอบแก้ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related