นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่ากรมทางหลวง กำลังศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงและด่านถาวรแห่งใหม่ บริเวณบ้านหนองเอี่ยนต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เชื่อมบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต ประเทศกัมพูชาเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก ซึ่งเป็นด่านสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวและการค้าชายแดนอีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 58 อีกด้วยปัจจุบันบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอ.อรัญประเทศ เติบโตขึ้นรวดเร็ว และมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มีการจราจรบริเวณพรมแดนติดขัดกรมทางหลวงจึงได้จ้างบริษัท พีวีเอส 95 คอนซันแทนส์ จำกัดเพื่อศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจรพร้อมสะพานขนาดเล็กเชื่อมฝั่งไทยและกัมพูชา ระยะทาง 30 กม.ใช้เวลาก่อสร้าง2 ปี งบประมาณ 5,000ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 56คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ในปี 59สำหรับการศึกษาออกแบบใช้งบประมาณ 15ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 280 – 285ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายปราจีนฯ – อรัญประเทศ (ถนนสุวรรณศร)หรือระหว่าง อ.อรัญประเทศ กับ อ.วัฒนา ตามแนวสายทางแยกจากถนนสายเก่ามาทางทิศใต้ มุ่งหน้าไปจ.จันทบุรี ออกไปยังบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศเพื่อเชื่อมไปยังบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุยสร้างด่าน-ถนนเลี่ยงเมืองอรัญ-ปอยเปต

Posts related