“พิชัย” จี้ฝ่ายบริหารเดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการธพว. หวังคลังไฟเขียวเพิ่มทุน2,000ล้าน พร้อมเร่งแก้ปัญหาหนี้เสีย
นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือธพว. เปิดเผยว่า  ต้องการให้ฝ่ายบริหารทำงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้เสนอต่อกระทรวงการคลัง  เพราะหากทำได้จริงจะทำให้กระทรวงการคลังพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับธนาคารอีก 2,000 ล้านบาท จากที่ก่อนหน้านี้ได้ให้เพิ่มทุนไปแล้วประมาณ550 ล้านบาท  โดยในส่วนของแผนงานนั้นจะต้องแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลให้เหลือ 29,000 ล้านบาทในสิ้นปีนี้ จากหนี้เอ็นพีแอลตามตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.มีอยู่ประมาณ 39,000 ล้านบาท “เมื่อครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีหนี้ตกชั้นเป็นหนี้เสียประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ 8,000 ล้านบาท  และเป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างรอดูอาการอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าภาวะแศรษฐกิจที่เริ่มจะฟื้นตัวทำให้การแก้ปัญหาหนี้ดีขึ้น  สำหรับการปล่อยสินเชื่อสิ้นปีจะต้องอยู่ที่ 102,000 ล้านบาท  จากปัจจุบันที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 90,000 ล้านบาท โดยเน้นให้สินเชื่อกับลูกค้ารายย่อย  ส่วนการเพิ่มสภาพคล่องถ้าทำตามเกณฑ์แผนฟื้นฟูเชื่อว่ากระทรวงการคลังอาจเข้ามาค้ำประกันหุ้นกู้ ขณะเดียวกันต้องพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศให้มีความทันสมัย และการดำเนินงานต้องความโปร่งใส” นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.) กล่าวว่า  ปีนี้คาดว่ามีกำไร 500 ล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือน ก.ย. ที่มีกำไรกว่า 200 ล้านบาท และหากสิ้นปีได้เงินเพิ่มทุนจะทำให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือ บีไอเอส อยู่ในระดับที่สูงกว่า 8.5 % จากปัจจุบันมีบีไอเอสอยู่ที่ 7% ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยการว่าจ้างที่ปรึกษาออกตราสารหนี้ เพื่อระดมทุนราว 5,000 – 10,ล้านบาท ในช่วงไตรมาส1/57 โดยตั้งเป้าหมายระดมทุนจากทั้งในและต่างประเทศ  และเชื่อว่าต้นทุนจะไม่สูงหากกระทรวงการคลังค้ำประกันการออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้มีหนี้ตกชั้นเป็นหนี้เสียประมาณ เดือนละ 200 – 400 ล้านบาท    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นคลังเพิ่มทุนธพว.2,000ล้าน

Posts related