ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สคบ.ได้หารือกับตัวแทนผู้จำหน่ายอิสระของธุรกิจขายตรงทุกประเภท โดยได้รับแจ้งว่า ขณะนี้ผู้แทนอิสระอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมผู้จำหน่ายอิสระขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งหากดำเนินการได้เสร็จ จะช่วยยกระดับของผู้จำหน่ายอิสระให้มีมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยตรวจสอบต้นทุนราคาสินค้าของบริษัทที่ผลิตสินค้าได้ชัดเจนขึ้น เพราะปัจจุบันราคาสินค้าของบางบริษัทมีราคาสูงทำให้ผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ จึงมีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก   “สินค้าของบางบริษัทที่นำมาขาย จริงๆดูแล้วต้นทุนน่าจะไม่สูงมาก แต่พอนำมาขายราคากลับสูงขึ้นหลายเท่าตัว ผู้จำหน่ายอิสระจึงได้รับผลกระทบ รวมถึงการถูกเอาเปรียบจากบริษัทต้นสังกัดของสินค้า จึงได้ชี้แจงปัญหาให้สคบ.รับทราบ โดยวิธีการแก้ไขเบื้องต้นจะตั้งเป็นสมาคมก่อน เพราะก่อนหน้านี้ผู้จำหน่ายอิสระถือเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตน เวลาจะทำอะไรต่อรองอะไรก็ลำบาก ซึ่งคาดว่าในช่วง 2 เดือนจากนี้คงตั้งได้เสร็จ ทำให้ต่อไปอาจมีข่าวดีว่า ผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลง เพราะสมาคมดังกล่าวจะไปร่วมมือกับภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เช่น การตรวจสอบต้นทุนสินค้า แก้ไขการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ และอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับผู้แทนอิสระด้วย” ร.ต.ไพโรจน์ กล่าวว่า การจัดตั้งสมาคมผู้แทนอิสระนั้น เบื้องต้นได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงานไว้ประมาณ 7 เรื่อง คือ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายอิสระอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปกป้องการดำเนินธุรกิจให้กับผู้จำหน่ายอิสระ ยกระดับวิชาชีพของผู้จำหน่ายอิสระให้มีมาตรฐานโดยเฉพาะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 58 สามารถตรวจสอบบริษัทสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้ การป้องกันผู้จำหน่ายอิสระถูกเอาเปรียบจากบริษัทที่จำหน่ายสินค้า อบรมผู้จำหน่ายอิสระ และสร้างจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ผู้จำหน่ายอิสระยังได้ขอให้สคบ. เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการถูกเอาเปรียบกรณีการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าบริษัทได้ดำถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวกันยังมีเรื่องการถูกบังคับจากบริษัทไม่ให้ผู้จำหน่ายอิสระไปขายสินค้าของบริษัทอื่น ซึ่งเรื่องดังกล่าว ผู้จำหน่ายอิสระมองว่า เป็นการลิดรอนสิทธิเพราะการทำธุรกิจดังกล่าวถือว่ามีความเป็นอิสระ สามารถจำหน่ายสินค้าของบริษัทใดก็ได้ อย่างไรก็ตามสคบ.ยังได้ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพขายตรงและตลาดแบบตรงไทย โดยผู้แทนอิสระส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว เพราะจะช่วยควบคุมธุรกิจขายตรง และช่วยดูแลผู้บริโภค ขณะเดียวกันองค์กรนี้ยังเป็นการตรวจสอบกลไลของธุรกิจระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน จึงเชื่อว่า การควบคุมธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งบริษัทที่แฝงมิจฉาชีพ เช่น บริษัทแชร์ลูกโซ่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ คณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว จะประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลักดันองค์กรนี้โดยเร็ว  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นซื้อสินค้าขายตรงราคาถูก

Posts related