วันนี้ (27ก.พ.) ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ จัดพบปะพูดคุยหารือร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจำนวน 24 ช่อง ถึงกระบวนการออกใบอนุญาต ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานการออกอากาศทีวีดิจิทัล โดยพ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่ผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่องยื่นเอกสาร โดยคาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตประมาณกลางเดือนมี.ค.นี้ ส่วนจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ รวมถึงจะมีความชัดเจนในการโฆษณาได้ช่วงระหว่างการทดลองออกอากาศเช่นกันสำหรับการทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล ได้วางแผนเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงแรก ทดลองออกอากาศบางเวลา ช่วงที่ 2 ทดลองออกอากาศพร้อมประกาศ หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสแครี่) และ ช่วงที่ 3 ทดลองออกอากาศภายใต้เงื่อนไขที่กสท.กำหนด ซึ่งในวันที่ 1 เม.ย.ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 รายต้องพร้อมให้บริการเช่นกันนอกจากนี้กสท.อยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมนำเข้ากองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการเรื่องค่าใช้จ่ายการนำฟรีทีวีไปออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิล ตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสแครี่ในขณะเดียวกัน จะมีแนวทางการปรับเรียงหมายเลขช่องทีวีดิจิทัลใหม่ โดยให้หมายเลขลำดับที่ 1 – 36 เป็นช่องทีวีดิจิทัล จากนั้น จึงตามด้วยช่องรายการทีวีดาวเทียม หรือ เคเบิลทีวี ซึ่งจะช่วยสร้างการจดจำของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้ แต่ทั้งนี้อาจจะขัดกับกติกาประกาศของทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี สามารถจัดเรียงช่อง 1-10 ได้ตามการดำเนินธุรกิจ และตามด้วยช่องทีวีดิจิทัลอย่างไรก็ตาม ในการประชุมหารือครั้งนี้ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ได้เสนอขอให้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) หรือ ทีวีพูล นำทีวีดิจิทัล 24 ช่อง เข้าเป็นสมาชิก เพื่อแก้ข้อขัดข้องในกรณีการถ่ายทอดสดข่าวในพระราชสำนัก และรายการกีฬาต่างๆ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกลางเดือนมี.ค.นี้

Posts related