นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รายงานถึงแนวโน้มเศรษฐกิจแคนาดาว่าปี 57 นี้ ผู้ส่งออกไทยที่จะทำการค้าไปยังประเทศแคนนาดาจะมีลู่ทางดีขึ้นกว่าปี56เนื่องจากเศรษฐกิจหลักของแคนาดาพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯเมื่อสหรัฐฯมีแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น แคนาดาที่เป็นคู่ค้าก็จะดีขึ้นด้วยผนวกกับแคนาดามีระบบการเงินที่มั่นคงและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคนาดาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นระดับ 2.2 – 2.5 %   “แนวโน้มเศรษฐกิจแคนาดาในปีนี้ นักวิเคราะห์มองว่ายังคงมีปัจจัยบวกหลายอย่างที่จะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแคนาดาโดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และจะตามมาด้วยการส่งออกของประเทศอื่นๆ เช่นกันเงินแคนาดาที่อ่อนค่า ซึ่งขณะนี้ปรับตัวลดลง 7% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี56 และหากค่าเงินแคนาดายังคงที่ไปเรื่อยๆ น่าจะสามารถกระตุ้นจีดีพีได้ประมาณ 1%”นางนันทวัลย์ กล่าว   ทั้งนี้แคนาดาได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการส่งออกโดยการผลักดันนโยบายเชิงรุกสู่ตลาดเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระบบการค้าหลากหลายรูปแบบ ลดอัตราการพึ่งพาเศรษฐกิจกับคู่ค้าเพียงรายเดียวโดยมองว่าเอเชียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลุ้นไทยส่งออกไปแคนนาดาเพิ่ม

Posts related