นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อทำให้ประหยัดพลังงาน และทำให้พลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี สัดส่วนสูงถึง 50% ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ในการปรับปรุง หากประกอบการจะลงทุนเครื่องจักรใหม่ราคา 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีในสัดส่วน 5 ล้านบาทด้วย โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับสิทธิส่งเสริมการยกเว้นภาษีดังกล่าวได้ถึง 31 ธ.ค. 60 “นโยบายบีโอไอ ที่ส่งเสริมเอสเอ็มอี เปลี่ยนเครื่องจักร สอดคล้องกับนโยบายของนายณรงชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลงทุนติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ตลอดจนนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการนั้น” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ล่อใจเอสเอ็มอีเปลี่ยนเครื่องจักร

Posts related