นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกำหนดแนวทางการควบคุมธุรกิจเกมออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ มอบหมายให้สคบ.ไปปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 โดยเพิ่มข้อกำหนดของสัญญาการให้บริการให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือถูกเรียกเก็บค่าใช้บริการเป็นจำนวนมากเหมือนกรณีของการเล่นเกมคุกกี้รัน โดยคาดว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 เดือนนับจากนี้ ทั้งนี้การแก้ไขประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการส่งข้อความเอสเอ็มเอส ต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดูดวง ทายหวย หรือการโฆษณาต่างๆ ทั้งบ้านและที่ดิน ซึ่งไม่รู้เอาเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริโภคมาจากไหน โดยเฉพาะกรณีที่มีเอสเอ็มเอสส่งมาให้ผู้บริโภคใช้บริการฟรี 7 วัน พอถึงวันที่ 8 ก็ต่ออายุอัตโนมัติและคิดเงินจะใช้ไม่ได้อีกแล้ว นอกจากนี้เอสเอ็มเอสที่สร้างความรำคาญให้กับผู้บริโภค ซึ่งตามกฏหมาย สคบ.ก็มีการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของโฆษณาที่สร้างความรำคาญ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ล้อมคอกเกมส์ออนไลน์ดูดเงินผู้บริโภค

Posts related